Meike 85mm f2.8 macro test (English version)

Test Meike 85mm F2.8 macro

 

Through the lens project of the Facebook group Microfornerds, I got another chance to test a Meike lens. This time it was the Meike 85mm f2.8 macro. A manual focus macro lens with two (!) Focus rings, more on that later.The lens is heavy (500gr) and has a solid design. He feels very sturdy, and the metal mount connects effortlessly and smoothly to my Olympus OMD E-M1-2. The whole lens is made of metal with a good grip on the rubber of both focus rings.In the package are the caps for the front and back of the lens, but also a pouch to possibly transport the lens. There’s also a good lens hood that can be attached to the lens with a bayonet lock. In short, a very complete product!

Although I already own a macro lens from Olympus (M.Ziuko 60mm f2.8 Macro) I was very curious about the results of the Meike lens. The focal length is slightly larger, 85mm vs 60mm, but the macro function is also larger. A lens is a macro lens if the lens can display real-sized objects on the sensor indicated by 1: 1. In normal language, something that is a centimeter in real life, would be on the sensor also one centimeter in size. (On your screen it is even bigger so you can always make something very small with a macro photo.) What the Meike lens does, is increase the macro factor. The lens starts with 1: 1, which is a normal macro, but with the second focus ring this can be increased continuously to 1: 4. Objects are therefore four times as large! This is usually no longer referred to as a macro, but is called “micro” in photography.

Een 1:1 macro opname. Minimale focus afstand is dan 25cm

 

Iets dichterbij en iets meer vergroting. Macro 1:2. Minimale focusafstand is dan ongeveer 15cm

 

Nog dichterbij de maximale vergroting. Macro 1:3 minimale focusafstnad is dan nog minder dan 10cm

 

Getting started with the Meike. The lens focus manually, something that is not bad, because with macro you almost never use autofocus. The manual focus is very smooth and with 1: 1 the depth of field (dof) is as would be expected from a macro lens. Sometimes I felt that there was something or some play on the focus, but that can also be me or just this copy of the lens. The focus is sharp and good. Aperture f4 or 5.6 gives you enough leeway. The diaphragm is also infinitely variable, very nice! For flowers, that gently rock in the wind, it will work.

The moment you want to get even closer, and thus use the second ring and go beyond 1: 1, your depth of field becomes much more limited, and that takes some getting used to! At 1: 4 your dof is not deeper than a few mm, or even less, despite being at f11! That requires very quiet objects … At 1: 1 or 1: 2 it is still possible to take a picture out of hand, but beyond 1:2 it’s not. You’ll need to use a tripod and have a windless moment.

But if it succeeds, it is great! So cool to be able to enlarge something that is so small and sharp. As if Meike succeeded in making a lens with built-in macro extension tubes. Something that I use more often, extra rings to increase the magnification and even closer. I was lucky enough to find a dead wasp and a dead moth to play this extreme micro. Although it is, as mentioned, very difficult to focus sometimes. But I also have to say that with each photo it went faster and better, you just have to get used to this lens and do not let it scare you off! Just take the lens with you!Sometimes I use my macro lens to make portraits. Although the focus length of a macro lens is often longer, these are also extremely suitable for this. Macro lenses have a limited depth of field, that’s what you want with a portrait. This way you can separate your subject from the background.Even when taking portraits, it did not bother me that there was no autofocus. I also use very old glass often, and I’m used to manually focusing. The Meike is also fine for a portrait! I only used the 1: 1 stand for this, otherwise you will come too close to your subject, and that is not nice for me, but also for the subject!

In short, you get a lot of lens for your money if you purchase this macro lens. For beginners it can be a bit complicated and you really have to get used to this lens and the possibilities. Even if you have made macro recordings more often, this is a lens that slowly moves to your ‘hand’. But the Meike 85mm f2.8 is, in my opinion, worth your money and time!

 

(I am an experienced amateur photographer and I have tried to give my experiences with this lens as good as possible. I am not a technician, I can only tell you about my own experiences All photos with this article are made by myself with the Meike 85mm f2.8 macro on my Olympus OMD E-M1-2)

Meike 85mm f2.8 macro test!

Test Meike 85mm F2.8 macro (english version click here!)

Via het lensproject van de facebook groep Microfornerds, kreeg ik weer een kans om een Meike lens te testen. Dit keer ging het om de Meike 85mm f2.8 macro. Een manual focus macro lens met twee (!) focusringen, daarover later meer.De lens is zwaar (500gr) en stevig uitgevoerd. Hij voelt erg solide, en de metalen vatting sluit moeiteloos en soepel aan op mijn Olympus OMD E-M1-2. De gehel lens is in metaal uitgevoerd met goede grip op het rubber van beide focusringen.In de verpakking zitten de doppen voor de voor en achterkant van de lens, maar ook een pouch om de lens eventueel in te vervoeren en een goede zonnekap die met een bajonet sluiting op de lens bevestigd kan worden. Kortom, zeer compleet uitgevoerd product!

Hoewel ik al een macro lens van Olympus bezit (M.Ziuko 60mm f2.8 Macro) was ik toch zeer benieuwd naar de resultaten van de Meike lens. De focuslengte is iets groter, 85mm vs 60mm, maar de macro functie is ook groter. Een lens is een macro lens als de lens objecten op ware grote kan weergeven op de sensor dat wordt aangeduid met 1:1. In normaal taalgebruik, iets wat een centimeter groot is in het echt, is op de sensor ook een centimeter groot. (Op je scherm is dat dus nog groter waardoor je met een macro opnamen altijd iets heel kleins heel groot kan maken.) Wat de Meike lens kan is de vegrotingsfactor vergroten. De lens begint met 1:1, een normale macro dus, maar met de tweede focusring is dit traploos te vergroten naar 1:4. Objecten worden dus vier keer zo groot! Dat wordt meestal geen macro meer genoemd, maar heet in de fotografie dan “micro”.

Een 1:1 macro opname. Minimale focus afstand is dan 25cm

 

Iets dichterbij en iets meer vergroting. Macro 1:2. Minimale focusafstand is dan ongeveer 15cm

 

Nog dichterbij de maximale vergroting. Macro 1:3 minimale focusafstnad is dan nog minder dan 10cm

 

Aan de slag met de Meike. De lens focus manueel, iets wat niet erg is, want met macro gebruik je bijna nooit autofocus. De manuele scherpstelling gaat heel soepel en met 1:1 is het scherpte diepte bereik zoals je dat verwacht van een macro lens. Soms had ik het gevoel dat er iets of wat speling op de focus zat, maar dat kan ook aan het bewuste exemplaar van de lens liggen. De focus is scherp en prima. Diafragma f4 of 5.6 geeft je genoeg speelruimte. Het diafragma is trouwens ook traploos, erg fijn! Voor bloemetjes die zacht wiegen in de wind gaat dat dus nog.

Op het moment dat je nog dichter bij wilt, en dus de tweede ring gebruikt en verder gaat dan 1:1, dan wordt je scherptediepte nog beperkter, en dat is even wennen! Bij 1:4 is je scherpte bereik niet dieper dan een paar mm ondanks een f11! Dat vraagt om heel stille objecten… Bij 1:1 of 1:2 is het nog uit de hand te doen om een foto te maken, maar groter niet, dan moet je eigenlijk wel een statief gaan gebruiken en een windstil moment hebben.Maar als het dan ook lukt is het geweldig! Zo gaaf om iets wat heel klein is zover en scherp te kunnen vergroten. Alsof Meike erin geslaagd is om een lens te maken met ingebouwde macro extension tubes. Iets wat ik vaker gebruik, extra ringen om meer vergroting en nog dichter bij te kunnen. Ik had het geluk om een dode mot te vinden om deze extreme micro te kunnen spelen. Hoewel het dus, zoals gezegd, erg lastig focussen is soms. Maar ik moet ook zeggen dat het met elke foto sneller en beter ging, je moet gewoon even wennen aan deze lens en je er niet door af laten schrikken! Neem de lens gewoon vaak mee!

Met mijn Olympus macro maak ik ook nog wel eens portretten. Hoewel de focuslengte van een macro lens vaak langer is, zijn deze ook hiervoor uitermate geschikt. Macro lenzen hebben een beperkte scherptediepte, dat wil je met een portret ook. Zo maak je je onderwerp los van de achtergrond. Ook bij het maken van portretten hinderde het mij absoluut niet dat er geen autofocus is. Ik gebruik ook nog vaak heel oud glas en ben het dus gewend om handmatig scherp te stellen. Een ook op het portretvlak houd deze Meike zich prima! Ik heb hiervoor dan alleen wel de 1:1 stand gebruikt anders kom je veel te dicht op je onderwerp, en dat is voor mij maar ook voor het onderwerp niet fijn!

Kortom, je krijgt erg veel lens voor je geld als je deze macro lens aanschaft. Voor beginners kan het wat ingewikkeld zijn en moet je echt even wennen aan deze lens en de mogelijkheden. Ook als je al wat vaker macro opnames hebt gemaakt is dit een lens die langzaam naar je ‘hand’ gaat staan. Maar de Meike 85mm f2.8 is het naar mijn mening je geld en tijd waard!

 

(Disclaimer. Ik ben een gevorderde amateurfotograaf en heb mijn ervaringen met deze lens zo goed mogelijk geprobeerd weer te geven. Ik ben geen techneut, ik kan je alleen over mijn ervaringen vertellen. Alle foto’s bij dit artikel zijn door mijzelf gemaakt met de Meike 85mm f2,8 macro op mijn Olympus OMD E-M1-2)